Aktualności

Karty Projektowe – Pomysły na projekty do 2022

LGD
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie „Kart Projektowych – Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec obszaru działania LGD „Podbabiogórze” może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”.

Wszystkim tym, którzy do tej pory wypełnili karty projektowe serdecznie dziękujemy i zachęcamy do składania „Kart Projektowych – Pomysły na projekty do 2022” z nowymi pomysłami.

Karty Projektowe można przesłać elektronicznie na adres e-mail: podbabiogorze@op.pl, wypełnić on-line, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Ponadto informujemy, że od 01 lipca 2015 roku w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Stały Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły, propozycje, uwagi do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014-2020.

Poniżej linki do „Karty Projektowej” on-line oraz wersja tekstowa w załączeniu.

Warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów w dniu 28 lutego 2015 r.

ogl_warsz

Kolędy na Szlaku Architektury Drewnianej

Ponad 1500 km i 250 różnorodnych obiektów, w tym 8 na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to niepowtarzalny Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce.

IMG_6759 KS

Strzeliste kościoły kryte stromymi gontowymi dachami, łemkowskie cerkwie
z baniastymi hełmami, szlacheckie dwory i wiejskie chałupy to nierozerwalna część krajobrazu Małopolski. Co roku Szlak odwiedza około 1 000 000 osób, szczególnie w okresie od maja do września, kiedy w kilkudziesięciu obiektach zatrudnieni zostają przewodnicy bezpłatnie oprowadzający turystów.

Od 9 lat na Szlaku odbywa się Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Każdy rok otwierany jest koncertem kolęd, następnie różnorodna muzyka rozbrzmiewa na Szlaku w letnie niedziele.

Drukowanie

Zapraszamy na wydarzenie otwierające cykl koncertów w roku 2015!

Tarnowski Chór Gos.pl powstał w 2003 roku i od tego momentu żywiołowo i ekspresyjnie wykonuje muzykę chrześcijańską podczas wielu koncertów w różnych miastach Polski. Na czele chóru stoją od wielu lat ludzie związani aktywnie z tarnowskim środowiskiem muzycznym: Dyrygent – Anna Podkościelna-Cyz oraz kierownik muzyczny zespołu kompozytor i aranżer – Bartłomiej Szułakiewicz. Opiekunami duchowymi są: filipin x Paweł Cyz oraz x Andrzej Augustyn, stojący na czele Duszpasterstwa Akademickiego TRATWA, pod którego skrzydłami chór działa od września 2011 roku.

Wieloletnia praca chóru zaowocowała licznymi nagrodami, między innymi Dużą Kroplą – statuetką przyznawaną przez Stowarzyszenie Kropla, nagrodą im. Roberta Gucwy za krzewienie wartości chrześcijańskich, nagrodą Prezydenta Miasta Tarnowa w dziedzinie działalności artystycznej, medalem Polonia Minor za wzbogacanie życia kulturalnego regionu i krzewienie muzyki gospel, „Aniołem Ciepła” – nagrodą przyznawaną za działalność na rzecz miasta Tarnowa. W 2014 r. Chór został zaproszony na prestiżowy Festiwal 7X GOSPEL w Krakowie.

Koncert kolęd w kościele pw. św. Bartłomieja w Krakowie Mogile przeniesie słuchaczy w krainę tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych w nowych aranżacjach.
Nie zabraknie też popularnych utworów o tematyce świątecznej oraz utworów gospel, które są stałą częścią repertuaru chóru.

Chór Gos.pl

30 wokalistów oraz zespół instrumentalny w składzie:
Maciej Marcinkiewicz – piano
Tomasz Boruch – gitary
Grzegorz Nosek – gitara basowa
Sylwester Malinowski – perkusja
gościnnie Michał Król – saksofon

Partie solowe podczas koncertu wykonują: Katarzyna Kalita, Marzena Kozioł, Marcin Gdowski, Łukasz Przetak, Katarzyna Olszewska, Agata Łabno

Dyryguje Anna Podkościelna-Cyz

Szczegółowe informacje na stronie http://www.drewniana.malopolska.pl
oraz
http://www.facebook.com/drewniana.malopolska
http://www.facebook.com/MuzykaZakletaWDrewnie

Komunikat o zamknięciu szlaku

scan1

Polski i Słowacki Festiwal Smaku

Polski i Słowacki Festiwal Smaku

Warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów w dn. 19 sierpnia 2014

Warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów w dn. 19 sierpnia 2014

KONKURS TURYSTYKA I REKREACJA dziedzictwem kulturowym „Podbabiogórza” – IV Edycja

KONKURS TURYSTYKA I REKREACJA dziedzictwem kulturowym
Regulamin i Karta Konkursu

Konkurs „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”

LGD

Sucha Beskidzka, dn. 10.06.2014 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego (SR KSOW) wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Zgłoszenia można składać w dwóch kategoriach:

I. Gospodarstwo agroturystyczne,
II. Obiekt turystyki wiejskiej.

Konkurs ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do dnia 7 lipca 2014 r. wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego / obiektu turystyki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdą Państwo w załączniku do niniejszej wiadomości oraz na stronach internetowych:

http://www.zasamkujwmalopolsce.pl ,
http://www.fundusze.malopolska.pl ,
http://www.malopolskie.ksow.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w SR KSOW Województwa Małopolskiego, osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Kapusta, dostępna pod numerem tel. 12/ 630 33 95, e-mail: gabriela.kapusta@umwm.pl .

Z poważaniem
Danuta Kawa
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Podbabiogórze”

 

Załączniki:

  • Regulamin KONKURSU 2014
  • zał. nr .1 Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
  • zał. nr 2 karta zgłoszenia
  • zał. nr 3
  • zał. nr 4

IV Edycja Konkursu „Produkt Lokalny Podbabiogórza”

IV Edycja Konkursu "Produkt Lokalny Podbabiogórza"

karta zgłoszenia
regulamin konkursu produkt lokalny

KONKURS Turystyka i Rekreacja dziedzictwem kulturowym „Podbabiogórza” – IV Edycja

KONKURS Turystyka i Rekreacja dziedzictwem kulturowym "Podbabiogórza" - IV Edycja

REGULAMIN I KARTA KONKURSU – Turystyka